Analiza tla

Za intenzivnu biljnu proizvodnju potrebna je povoljna plodnost zemljista . Samo hemijskom kontrolom tla mozemo saznati kakvo je ono zaista, pa analiza zemljista postaje neophodna za modernu poljoprivredu. Ovom analizom se utvrdjuje stanje kiselosti zemljista (pH), sadrzaj kalcijum karbonata, pristupacnog kalijuma i fosfora, ukupnog azota i humusa u poljoprivrednom zemljistu i na taj nacin se izracunava razlika koju treba unijeti u obliku mineralnih i organskih hraniva kako bi se zadovoljile potrebe biljaka i zemljista. Uzorkovanjem i analizom zemljista poljoprivredni proizvodjaci dobijaju informaciju o pravilnom djubrenju u smislu vrste i kolicine djubriva, kao i vremena njihove primjene.

Znacaj pravilnog uzimanja uzoraka je ogroman, jer od analize uzorkovanog zemljista zavisi rezultat koji se odnosi na ukupno zemljiste. Postoji vise sistema uzimanja uzoraka i oni se u vecoj ili manjoj mjeri razlikuju medju sobom, ali svim ovim sistemima zajednicki su izvjesni principi koji se moraju postovati.

Uzimanje uzoraka obavlja se poslije skidanja usjeva, i prije bilo kakve gnojidbe. Uzorak zemljista sadrzi svega 1-1,5 kg zemljista, pa se na osnovu toga donosi zakljucak sta se zbiva u masi od oko 3 miliona kilograma zemljista, koliko zapravo tezi zemljiste u sloju od 0-20 cm sa povrsine od 1 ha. Prosjecan uzorak se sastoji od 20-25 pojedinacnih uzoraka zemljista.
Uobicajeno je da se kod uzorkovanja veilikih poljoprivrednih povrsina uzimanje uzoraka obavlja po putanji zamisljenog slova W koje pokriva cijelu povrsinu. Ukoliko se po uzimanju uzorci nece odmah dostavljati u Laboratoriju, treba ih izvaditi i rasiriti na cistom mjestu i na sobnoj temperaturi, kako bi se prosusili. Ovim se skracuje vrijeme potrebno za analizu u Laboratoriji.

Uzorke zemljista dostaviti u Laboratoriju za agroekologiju, Biotehnickog fakulteta u Podgorici ili na bilo kojem drugom mjestu koje je ovlasceno za sprovodjenje ove vrste analize .